Christianne Lennards over accreditatie

Christianne Lennards is lid van de raad van bestuur van het Amphia Ziekenhuis. In oktober 2016 was zij als bestuurder van het Máxima Medisch Centrum de 100e geaccrediteerde zorgbestuurder. Wat heeft haar ertoe bewogen op te gaan voor accreditatie? Wat heeft het haar opgeleverd? Lees de ervaring van Christianne Lennards. ‘Het accreditatietraject heeft me nieuwe inzichten gegeven met betrekking tot mijn eigen handelen en mijn visie op de koers voor de zorg verbreed.’

‘Een moderne bestuurder vindt het belangrijk dat de maatschappij het vertrouwen heeft dat de zorg op een goede en zorgvuldige wijze wordt bestuurd. Wij betalen de zorg immers met zijn allen. De politiek en het publiek vragen daarom van bestuurders dat zij zich transparant en toetsbaar opstellen. Accreditatie is daarbij een waardevol instrument.

‘Bovendien vragen we als bestuurders elke dag van onze professionals dat zij elkaar feedback geven in een veilige sfeer en met elkaar een leerklimaat creëren. Daarvoor is het nodig dat zij zich kwetsbaar durven op te stellen. Als leidinggevende moet je voorbeeldgedrag tonen. Hoe kunnen anderen zich kwetsbaar opstellen als je daartoe zelf niet toe bereid bent? Het goede voorbeeld geven begint bij de raad van bestuur. Als je dat predikt, is het logisch dat je ook zelf opgaat voor accreditatie.’

Positief verrast

‘De 360 graden feedback heeft me echt wat opgeleverd, evenals de gesprekken met de feedbackgevers. Maar dat was nog niet alles. Het gesprek met de auditoren heeft me positief verrast; er is veel meer naar voren gekomen dan ik had verwacht. De auditoren zijn wijze mensen met veel ervaring. Het was daarom niet alleen een stevig maar ook heel zinvol gesprek. Uiteraard is daar besproken hoe ik mijzelf ontwikkel. Maar we hebben ook gesproken over mijn visie op integrale zorg, met de gezondheid en kwaliteit van leven van de patiënt als uitgangspunt voor onze koers. En hoe ik en wij daar in het Máxima Medisch Centrum invulling aan gaven. Het was een echt gezamenlijk gesprek met diepgang. Ik kan het iedereen aanbevelen.

‘Het accreditatietraject heeft me nieuwe inzichten gegeven met betrekking tot mijn eigen handelen. Maar ook mijn visie op de zorg en hoe wij als organisatie daarin staan, heeft zich verder ontwikkeld; mijn blik is verbreed. Accreditatie is voor mij dan ook geen doel op zich maar een instrument dat je helpt.

Uiteraard blijft de raad van toezicht uiteindelijk verantwoordelijk voor de beoordeling en evaluatie van bestuurders. Onze RvT doet jaarlijks een ronde langs de adviesgremia. Ook die feedback kun je als bestuurder meenemen, zo versterkt het elkaar.’

Genuanceerder

‘Ik hoop dat accreditatie eraan bijdraagt dat de maatschappelijke en politieke kijk op het werk van zorgbestuurders ook wat genuanceerder wordt. De zorg in Nederland behoort tot de beste zorg ter wereld. Uiteraard is dat een verdienste van onze bevlogen en goed opgeleide professionals. Maar óók van betrokken en integere bestuurders. Dat ik als 100e geaccrediteerde bestuurder het certificaat mocht ontvangen uit handen van de DG namens de minister, was voor mij een hele mooie kers op mijn accreditatietaart.’