250e accreditatie voor Luc Demoulin (St. Antonius Ziekenhuis)

Zeist, 15 juni 2018

DG Bas van den Dungen heeft namens minister De Jonge van VWS vandaag het certificaat uitgereikt aan de 250e geaccrediteerde bestuurder in de zorg; Luc Demoulin. Hiermee onderstreept de minister het belang dat hij toekent aan accreditatie van zorgbestuurders. Geaccrediteerde zorgbestuurders hebben aangetoond te beschikken over zelfreflectief vermogen en actief te werken aan hun professionele ontwikkeling; twee belangrijke ingrediënten voor goed bestuur. Het accreditatiesysteem voor zorgbestuurders is ontwikkeld door de NVZD – Vereniging van bestuurders in de zorg.

Met het accreditatiesysteem wil de NVZD bijdragen aan de professionalisering en de maatschappelijke legitimatie van het zorgbestuur. NVZD-voorzitter Paul van der Heijden: “Accreditatie zorgt ervoor dat bestuurders ‘up to standard’ blijven, net zoals we van alle professionals in de zorg vragen.” Een onafhankelijke accreditatiecommissie, onder voorzitterschap van Thom de Graaf, besluit over het al dan niet toekennen van accreditatie. Geaccrediteerde bestuurders in de zorg worden vermeld in een openbaar register.

Persoonlijke ontwikkeling

De 250e geaccrediteerde zorgbestuurder Luc Demoulin is lid van de raad van bestuur van het St. Antonius Ziekenhuis, een van de grootste topklinische ziekenhuizen in Nederland. Over het accreditatietraject zegt hij: "In het traject wordt een concrete leidraad geboden aan de hand van vijf expertisegebieden van zorgbestuurders. Die vormen een goede en doordachte structuur voor reflectie. Heel concreet heeft het accreditatietraject mij een meerjarenplan opgeleverd voor mijn persoonlijke ontwikkeling. Dat biedt houvast."

Lidmaatschapsvereiste

Het accreditatietraject bestaat uit verschillende elementen: 360 graden feedback verzamelen, een zelfevaluatie opstellen, een ontwikkelplan maken en tot slot een accreditatiegesprek met twee auditoren. Op basis hiervan geven de auditoren een advies aan de accreditatiecommissie om al dan niet te accrediteren. Het accreditatiesysteem is ontwikkeld door de NVZD in samenwerking met de Erasmus Universiteit, met medewerking van onder meer het ministerie van VWS, de vereniging van toezichthouders in zorg en welzijn (NVTZ) en de Inspectie voor de Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ). Accreditatie is vanaf 2020 een lidmaatschapsvereiste van de NVZD.

Uitreiking

De uitreiking van het certificaat vond plaats tijdens het congres ‘Goede zorg vraagt om goed bestuur’. Dit congres werd georganiseerd door het ministerie van VWS voor bestuurders en toezichthouders uit de gezondheidszorg. Minister De Jonge was op het laatste moment onverwacht verhinderd voor de uitreiking vanwege een lange file.

Lees ook het interview met Luc Demoulin over accreditatie