Benoemingen bestuur NVZD

Met veel genoegen draagt het NVZD-bestuur de volgende bestuurders voor ter verkiezing als NVZD-bestuurslid:

 Jolanda Buwalda 20200293.tif

Jolanda Buwalda is voorzitter raad van bestuur van VVT-organisatie Omring. Zij is al 18 jaar lid van de NVZD en lid van de NVZD Governancecommissie. Bij benoeming als bestuurslid wordt Jolanda tevens voorzitter van de Governancecommissie. Bij benoeming als bestuurslid neemt Jolanda Buwalda het stokje over van Marc van Ooijen, die na jarenlange inzet voor de NVZD aftreedt.

Jolanda Buwalda:
'De dynamiek en complexiteit in de besturing van zorgorganisaties en -netwerken neemt toe. Het inspireert mij om, als bestuurders in de zorg, de krachten te bundelen, en vanuit een maatschappelijke opgave met een geactualiseerde NVZD visie, hier als zorgbestuurders verder vorm en inhoud aan te geven. De positionering en profilering van zorgbestuurders kan daarbij ook een positieve impuls krijgen. Governance is daarbij van wezenlijke betekenis.'

Johanneke Mostert.jfif

De eerstelijnszorg organiseert zich op steeds grotere schaal. Daarom wil de NVZD haar bestuur uitbreiden met een lid vanuit deze sector. Johanneke Mostert is directeur/bestuurder van Stichting Gezondheidscentra Haarlemmermeer.

Johanneke Mostert:
'Voor zorgbestuurders is professionalisering en belangenbehartiging belangrijk, zeker in de huidige tijden, en daar staat de NVZD voor. Vanuit die hoedanigheid wil ik bestuurlijk graag een bijdrage leveren om zo de positie van zorgbestuurders te ondersteunen en te versterken.'

Martijn Wiesenekker 2019 gecomprimeerd.jpg

Martijn Wiesenekker is lid van de raad van bestuur van het Diakonessenhuis. Bij benoeming als bestuurslid neemt Martijn Wiesenekker het stokje over van Hans den Hollander.

Martijn Wiesenekker:
'Binnen de eigen instelling en netwerk heb je als bestuurder al een enorme verantwoordelijkheid en opdracht om invulling te geven aan de vele uitdagingen in de gezondheidszorg. Van het handelen van de huidige crisis tot personeelsproblematiek. Van de juiste zorg op de juiste plek tot betaalbaarheid en toegankelijkheid. Het is goed dat de NVZD de kennis en visie van zo vele bestuurders ook los van de individuele instelling verenigt en als vereniging een bredere maatschappelijke invulling en bijdrage wil leveren; ik draag daar graag mijn steentje aan bij.'