Herma van der Wal over accreditatie

Psychiater Herma van der Wal is voormalig voorzitter raad van bestuur van Dimence Groep en oud-bestuurslid van de NVZD. In 2014 werd zij geaccrediteerd. Hoe heeft zij het accreditatietraject ervaren?

'Als zorgbestuurder heb je een vak waarin je je voortdurend moet blijven ontwikkelen. Net als de zorgverleners aan wie je leiding geeft. Dat je je als bestuurder laat accrediteren –net als je zorgverleners– vind ik dus niet meer dan logisch.

'Als psychiater had ik al positieve ervaringen met een vorm van accreditatie, namelijk kwaliteitsvisitaties vanuit de wetenschappelijke vereniging. Ook het NVZD-accreditatietraject heeft mij veel gebracht. Als bestuurder, en ook als professional, leef je snel in de waan van de dag, steeds rekening houdend met de belangen van de ander. In een accreditatietraject focus je op jezelf en word je als het ware even ‘stilgezet’. Een externe vraag is helpend om dat te kunnen doen.

'De opbouw van het NVZD-accreditatietraject vond ik logisch en prettig. Eerst ga je bij jezelf te rade door het maken van een zelfevaluatie: in hoeverre voldoe ik aan de gevraagde competenties? Vervolgens verzamel je feedback vanuit allerlei perspectieven; hoe zien mensen je, wat verwachten ze van je? Ik heb deze feedback ervaren als cadeautjes. Tot slot komt het grootste cadeau: een gesprek met twee auditoren over jezelf. Zij hebben alle feedback ook gelezen, en stellen vragen die je verder helpen: waar ben je mee bezig? Waar sta je? Waar ga je naartoe? Zo’n soort gesprek voer je niet zo snel op dit niveau. Je hebt als bestuurder natuurlijk wel een functioneringsgesprek met je raad van toezicht, maar dat heeft een andere insteek.

'Met al deze ingrediënten heb je je persoonlijk ontwikkelplan zo gevuld, om er de komende jaren mee op pad te kunnen gaan. Daar geef ik nu dan ook gestalte aan. Ik heb mijn persoonlijk ontwikkelplan en jaarlijkse evaluatie ook tot onderdeel gemaakt van mijn functioneringsgesprek met mijn toezichthouders.'