Directeur/bestuurder Han Hendrikse over accreditatie

Han Hendrikse is bestuurder van stichting Amaliazorg en oud-bestuurslid NVZD, en werd in 2014 geaccrediteerd. Wat was zijn overweging om deel te nemen? En hoe heeft hij het traject ervaren? 'Het is goed van tijd tot tijd een spiegel voorgehouden te krijgen.'

'Kort na de introductie van het accreditatiesysteem heb ik mij al voor het traject aangemeld; ik was er direct enthousiast over. Dat komt omdat de uitgangspunten van het systeem naadloos aansluiten bij mijn eigen visie: dat je in dit vak altijd moet blijven leren, en dat het goed is van tijd tot tijd een spiegel voorgehouden te krijgen. In dit vak bestaat naar mijn idee het gevaar van ‘de Zonnekoning’. Daarom is het heel goed regelmatig feedback te krijgen vanuit verschillende kanten. De 360 graden feedback, het maken van een persoonlijk ontwikkelplan en het gesprek met de auditoren –belangrijke onderdelen van het accreditatietraject– vond ik hiervoor goede hulpmiddelen. Daarbij is het wel goed te beseffen dat het voor eigen medewerkers niet altijd gemakkelijk is om hun bestuurder vrijuit feedback te geven. 

'Ik kijk speciaal met een goed gevoel terug op het gesprek dat ik heb gevoerd met twee sterke auditoren. Zij hebben mij ook een stap verder geholpen naar de toekomst; waar wil ik over een aantal jaar staan? Wat ga ik doen om daar te komen?'