Fred Pijls over accreditatie

Fred Pijls is bestuurder van GGZ Oost Brabant, bestuurslid van de NVZD en voorzitter van de NVZD-kwaliteitscommissie. Begin 2015 behaalde hij de NVZD-accreditatie. Wat heeft hem ertoe bewogen deel te nemen aan het accreditatietraject? Hoe heeft hij het ervaren? “Een van de concrete uitkomsten is dat ik een bestuursstage heb gedaan bij de gemeente Tilburg.”

"Ook voordat ik in 2013 bestuurder werd, heb ik in mijn werk altijd een bepaalde vorm van zelfreflectie georganiseerd om me persoonlijk te blijven ontwikkelen. Toen ik bestuurder werd, ging ik dan ook op zoek naar manieren waarop ik dit ook als bestuurder kon vormgeven: wat is daarvoor een handzaam instrument? Al snel kwam ik uit bij de NVZD-accreditatietraject. Zelfreflectie heeft daarin een belangrijke plaats. Het competentieprofiel van zorgbestuurders is daarbij het uitgangspunt, dat vind ik sterk. Ik heb de methodiek dan ook gelijk omarmd."

Geen drempels

"De 360 graden feedback heb ik in de organisatie breed uitgezet. Ik vind het een mooi middel om het gesprek aan te gaan met de verschillende respondenten. Het instrument past goed bij mijn bestuursstijl. Ik vind het belangrijk om goed in verbinding te staan met verschillende ‘bloedgroepen’ in de organisatie, zonder drempels. De 360 graden feedback biedt hiervoor een opening. De vragen gaven veel gespreksstof. Zo wordt de respondenten bijvoorbeeld gevraagd de bestuurder te scoren op de competentie ‘organisatiesensitiviteit’. En vervolgens een voorbeeld te geven. Zo hebben we samen situaties uitgepluisd zoals die zich hadden voorgedaan. Dat werkt wederkerig; ik leer ervan, en de ander leert mij ook beter kennen. Het heeft veel opgeleverd in de samenwerking, ook voor daarna.

"Voordat ik startte met accreditatie, nam ik al deel aan een intervisiegroep. Ik vond het zinvol om ook te spreken met mensen van buiten mijn organisatie, mensen die te maken hebben met dezelfde problematiek, maar er vanuit een andere invalshoek naar kijken. Dat zet jezelf ook weer aan het denken. De intervisie leverde goede input voor het ontwikkelplan dat ik in het accreditatietraject heb opgesteld. En de punten uit het ontwikkelplan heb ik weer ingebracht in de intervisiesessies. Ik heb ze ook besproken met mijn collega-bestuurder in een intervisie sessie onder leiding van een externe begeleider. Dat heeft de collegiale samenwerking verder versterkt."

Stage

"Een van de concrete uitkomsten van het accreditatietraject is dat ik een bestuursstage heb gedaan bij de gemeente Tilburg. Als GGZ-organisatie hebben we steeds meer met gemeenten van doen gekregen. Ik vond het dan ook belangrijk deze wereld beter te leren kennen. Zo kwam ik op het idee van een stage. Nadien heeft de bestuurder van de gemeente ook bij mij stage gelopen. Ook hier dus weer wederkerigheid."

Benieuwd naar de stage-ervaring van Fred Pijls? Lees hier verder