Geranne Engwirda over heraccreditatie

raadvanbestuur_catharinaziekenhuis_hr-34.jpg

Geranne Engwirda is blij met haar heraccreditatie als zorgbestuurder. Zij is lid van de raad van bestuur van het Catharina Ziekenhuis, het grootste topklinische ziekenhuis van Eindhoven. Binnen Santeon richt het  zich met zes andere topklinische opleidingsziekenhuizen op kwaliteitsverbetering en innovatie. De heraccreditatie stimuleert Geranne te blijven leren en zich als bestuurder en persoon continu te ontwikkelen.

‘Het hele traject van heraccreditatie heb ik als plezierig ervaren’, vertelt Geranne. ‘Ik ben er aan gewend feedback te vragen en te krijgen. Zo is kortgeleden de raad van bestuur door een externe partij geëvalueerd, een vergelijkbare ervaring.’ Beide leden van de raad van bestuur van het Catharina Ziekenhuis zijn geaccrediteerd. Geranne vindt eigenlijk dat alle bestuurders voor accreditatie zouden moeten gaan. ‘Het is een cadeau aan jezelf en je omgeving. Het is belangrijk voor je persoonlijke ontwikkeling. En je laat aan de eigen organisatie en de omgeving zien je toetsbaar en daarmee kwetsbaar te willen opstellen’, aldus Geranne.

De juiste baan

Geranne benadrukt dat de branche iets moois heeft neergezet met het accreditatiesysteem. Geen vrijblijvendheid, maar een systematische bijdrage aan de professionalisering- en de maatschappelijke legitimatie van het zorgbestuur. En een keer per vijf jaar getoetst worden is voor iedereen wel in te passen in  het dagelijks werk. ‘Hoewel het geen doelstelling van de accreditatie is, geeft de 360 graden feedback mij informatie over of ik als bestuurder op de juiste plek zit. Hoe de connectie met mijn organisatie is.’ Geranne voegt hier lachend nog aan toe: ‘Eigenlijk vertelt het me of ik de juiste baan heb.’ Ook voor de raad van toezicht is het een mooi instrument dat aanknopingspunten biedt voor het jaargesprek.

 

Koplopersgroep

Geranne is zorgbestuurder sinds 2010 en mocht zich in 2015 na haar eerste accreditatietraject geaccrediteerd bestuurder noemen. In dat zelfde jaar trad zij toe tot de raad van bestuur van het Catharina Ziekenhuis Dit jaar, 2020, is zij dus geheraccrediteerd. Geranne behoorde tot de koplopersgroep die samen met Kim Putters, een van de eerste bekleders van de NVZD-leerstoel Bestuur en management van instellingen in de gezondheidszorg, aan de wieg heeft gestaan van het accreditatiesysteem. ‘Het ging om een aantal bijeenkomsten waarin verschillende bestuurders spraken over het hoe en waarom van een accreditatiesysteem’, vertelt Geranne. ‘Het is geen systeem om “de rotte appels eruit te halen”, maar wel een methode waarbij het draait om persoonlijkheid, continu ontwikkelen en veel minder om bijvoorbeeld kennis.’

 

Stretchen

De beleving van de accreditatie en de heraccreditatie was voor Geranne beide keren vergelijkbaar. Ook de uitkomsten van het traject komen overeen. ‘Dat is ook niet zo raar’, zegt Geranne. ‘Mijn persoonlijkheid verandert niet, wel hoe ik dingen aanpak. Het leggen van nieuwe en andere accenten, daar zit de groei. Dat kreeg ik ook terug van de auditoren. Zo kent men mij  als een verbindende en betrouwbare bestuurder, maar men vindt tevens dat ik af en toe wel wat meer op de voorgrond zou mogen treden. Daar kan ik mee oefenen, leren stretchen, mezelf wat meer laten zien.’  Geranne heeft de afgelopen vijf jaar geen mijlpalen geplaatst voor haar ontwikkeling. Zij ziet haar groei als zorgbestuurder als een incrementele zoektocht; in de basis blijven doen wat je altijd al deed, maar op een betere manier. De uitdagingen veranderen continu. Daarvoor biedt het accreditatieproces, met de 360 graden feedback, het gesprek met auditoren en de zelfevaluatie mooie handvatten. Een uitnodiging te blijven groeien op weg naar nog beter besturen.