Martin Kirchner over heraccreditatie

Martin Kirchner is bestuurder van de Noorderbreedte, zorgorganisatie voor ouderen in Friesland. In 2014 werd Martin Kirchner als een van de eerste NVZD-leden geaccrediteerd. In 2019 ging hij als een van de eersten op voor heraccreditatie. Hoe heeft hij dit ervaren?

‘Als je voor heraccreditatie opgaat, word je gedwongen structureel terug te kijken op wat je bij de vorige accreditatie aan de orde hebt gehad; wat waren toen de ontwikkelpunten en wat heb je daarmee gedaan? Je kijkt daar heel bewust op terug door het schrijven van een reflectieverslag over de afgelopen vijf jaar en in het gesprek met de auditoren. Ik ontdekte ik dat ik daar stevig aan gewerkt had, hoewel ik me daar niet altijd bewust van was. Het was mooi om te zien dat zich dat ook vertaalt in heraccreditatie.

‘Op de helft van de accreditatietermijn, na 2,5 jaar, had ik het ontwikkelplan van mijn eerste accreditatie er ook al eens bijgepakt en bekeken hoe het ervoor stond. Ik merkte toen al dat daar inderdaad de zaken in stonden waar ik aan werkte. De ontwikkelpunten uit de eerste accreditatie stonden ook weer niet op zichzelf; dat waren zaken waar ik al mee bezig was.'

Reflectie

‘Het accreditatiesysteem herken ik heel duidelijk als een manier van reflecteren; reflecteren op wat je aan het doen bent en hoe je in je bestuurlijke rol zit. Door de accreditatie word je heel erg geholpen om vorm en woorden aan die reflectie te geven, en dat ook te bespreken met derden.

‘Zowel in mijn eerste accreditatie als in de heraccreditatie zie ik een rode draad, een leidend principe van mijzelf; namelijk ‘Kan het nog beter?’ in plaats van ‘Goed is goed genoeg’. Dat vind ik wel mooi. Ik zie dat de afgelopen vijf jaar continu terug komen op allerlei niveaus en het is ook herkenbaar in de accreditatie.’

Makkelijker

‘Bij de eerste accreditatie zat ik vrij vooraan in het proces. Nu kon ik merken dat er veel meer ervaring is met dat proces. Dat merk je vooral aan de instrumenten en de logistiek die beschikbaar is. In de eerste accreditatie moest ik bijna alles handmatig doen. Nu is het systeem prachtig om in te werken. Je wordt goed gefaciliteerd in de 360 graden feedback; je kunt dit heel makkelijk wegzetten aan de feedbackgevers en je krijgt een prachtig samenvattende rapportage. Dat maakt het een stuk makkelijker. Het gesprek met de auditoren was de vorige keer ook al goed geregeld, en staat er kwalitatief goed voor. Ook nu merkte ik dat de auditoren professioneel waren, goede vragen stelden en breed keken.’

Aanknopingspunten

‘Tijdens mijn eerste accreditatie werkte ik nog relatief kort als bestuurder in mijn huidige organisatie; ongeveer een jaar. Het accreditatietraject heeft mij toen geholpen snel zicht te krijgen op de vraag hoe de organisatie naar mij keek. Het heeft mij ook veel aanknopingspunten gegeven voor de wijze waarop ik die rol verder kon ontwikkelen. Vervolgens heb ik met de ontwikkelpunten uit het eerste traject de afgelopen vijf jaar kunnen werken. In die zin heeft het traject mij veel opgeleverd voor mijn persoonlijke ontwikkeling en in mijn rol als bestuurder van de Baalderborg Groep.

‘Als het gaat om de buitenwereld heb ik nog niet zo gemerkt dat deze gefocust is op bestuurders die geaccrediteerd zijn. Ik heb het gevoel dat dat nu pas op gang komt.’