Accreditatiecommissie zorgbestuurders benoemt acht nieuwe auditoren

Accreditatiecommissie zorgbestuurders benoemt acht nieuwe auditoren

1 september 2022 om 14:30

De accreditatiecommissie van de Vereniging van bestuurders in de zorg (NVZD) benoemt acht nieuwe auditoren. Per 1 oktober 2022 treden Clemens Blaas, Ardie van Berkel, Marja van Dieijen-Visser, Ronnie van Diemen, Alette Ducro, Erik Heijdelberg, Wim Henk Steenpoorte en Paul van der Wijk toe tot de auditorenpool.

Met de aanstelling van de nieuwe auditoren breidt de NVZD de capaciteit uit. De vereniging voorziet voor 2022-2023 een verdere stijging van het aantal bestuurders dat opgaat voor accreditatie. Daarnaast verloopt voor een aantal auditoren de benoemingstermijn, waardoor zij het team begin 2023 verlaten. 

Geaccrediteerd zijn is een lidmaatschapsvereiste voor NVZD-leden; zij kunnen starten met het accreditatietraject wanneer zij een jaar als bestuurder in de gezondheidszorg werkzaam zijn bij dezelfde zorginstelling. De accreditatie geldt voor vijf jaar, bij heraccreditatie bezoekt de zorgbestuurder opnieuw twee auditoren.

De nieuwe auditoren hebben bestuurlijke ervaring binnen en/of buiten de zorg en brengen expertise mee op het gebied van professionele ontwikkeling. Indien zij uit de zorg komen, zij ze niet (meer) actief als zorgbestuurder. Clemens Blaas is voormalig bestuurder bij HVO Querido, Ardie van Berkel voormalig bestuurslid bij Deloitte, Marja van Dieijen voormalig bestuurder bij Maastricht UMC+, Ronnie van Diemen voormalig directeur-generaal bij VWS en inspecteur-generaal bij de IGJ, Alette Ducro is voormalig lid van het Global Leadership Team van BDO International, Erik Heijdelberg, voormalig bestuurder bij William Schrikker Jeugdbescherming & Jeugdreclassering, Wim Henk Steenpoorte, voormalig directeur en bestuurder in financiële industrie en professionele dienstverlening en Paul van der Wijk, bestuurder Wilhelmina Ziekenhuis Assen tot 1 oktober.

Paul Schnabel, voorzitter van de accreditatiecommissie: ’Wij zijn erg blij dat zoveel hooggekwalificeerde mannen en vrouwen met ook zoveel en zo brede bestuurlijke ervaring deel willen gaan uitmaken van ons gezelschap van auditoren. Los van de accreditatie blijkt steeds weer hoe groot de meerwaarde van het gesprek met de auditoren voor een zorgbestuurder kan zijn.’

Met het accreditatiesysteem voor zorgbestuurders levert de NVZD een bijdrage aan de professionalisering en de maatschappelijke legitimatie van het zorgbestuur. In het accreditatietraject wordt getoetst of bestuurders actief werken aan hun professionele ontwikkeling en beschikken over zelfreflectief vermogen – belangrijke ingrediënten voor goed bestuur, hetgeen beaamd wordt door VWS.

Meer informatie: https://www.nvzd.nl/over-de-nvzd/accreditatie

Maak kennis met de nieuwe auditoren


Sjon Buijs, communicatieadviseur, E sjon.buijs@nvzd.nl, T 06 2501 3691