Voorzitters NVTZ en NVZD roepen op tot gezamenlijke moed

Voorzitters NVTZ en NVZD roepen op tot gezamenlijke moed

11 april 2024 om 09:39

In een vandaag verschenen artikel op Zorgvisie roepen Aad Koster, voorzitter van de NVTZ en Rutger Jan van der Gaag, voorzitter van de NVZD op tot moedige bestuurders en toezichthouders. Naar aanleiding van het adviesrapport van de gezamenlijke paritaire commissie lichten zij de adviezen uit dit rapport toe in een prikkelend interview.

Rutger-Jan-van-der-Gaag-en-Aad-Koster

De sectoren zorg en welzijn staan voor grote transities, die onder meer betrekking hebben op de arbeidsmarkt, domeinoverstijgende samenwerking en duurzaamheid. De noodzaak om te transformeren wordt steeds zichtbaarder, denk bijvoorbeeld aan de grote druk op de huisartsenzorg, de wachtlijsten in de geestelijke gezondheidszorg, de vraagstukken over concentratie en spreiding van medische specialistische zorg, en de financiële problemen in de ouderenzorg.

Vandaag verscheen op Zorgvisie het artikel 'Moedige bestuurders en toezichthouders durven zorg af te stoten'. In dit interview lichten Aad Koster en Rutger Jan van der Gaag het adviesrapport 'Bestuurlijke horizon 2030' van de gezamenlijke paritaire commissie toe.

De NVTZ en de NVZD willen bestuurders en toezichthouders ondersteunen bij grote uitdagingen en transformatie die zich aandienen bij de sectoren zorg en welzijn. Een paritaire commissie heeft onderzocht hoe vanuit governanceperspectief waarde kan worden toegevoegd aan deze transformatie. Deze commissie is in gesprek gegaan met relevante inhouds- en ervaringsdeskundigen.

De uitkomsten en aanbevelingen van de commissie zijn beschikbaar voor verdere raadpleging via deze link.

Daarbij willen we u graag wijzen op de voorbeeldvragen voor het gesprek tussen raad van bestuur en raad van toezicht, zoals besproken in het rapport. Deze gesprekstool kunt u hier downloaden.

Voor vragen naar aanleiding van dit bericht kunt u contact opnemen met ons bureau via info@nvzd.nl / 030 2777 280.