NVZD Najaarscongres 8 november

40 jaar NVZD; de ontwikkeling van het zorgbestuur

De NVZD viert dit jaar haar 40-jarig bestaan. Zowel de vereniging als het relatief jonge vak van zorgbestuurder hebben in deze periode een sterke ontwikkeling laten zien. Tijdens het NVZD Najaarscongres blikten we terug én keken vooruit.

Pauline Meurs, erelid van de NVZD, gaf een schets van de wijze waarop het vak van zorgbestuurder zich heeft ontwikkeld aan de hand van de oraties van de opeenvolgende NVZD-leerstoelhouders.

Rutger Jan van der Gaag, NVZD-voorzitter, reflecteerde op het vak van zorgbestuurder en schetste de contouren van de ambities van het NVZD-bestuur voor de komende periode (download zijn toespraak).

Richard Janssen, bijzonder hoogleraar van de NVZD-leerstoel ging in op ontwikkelingen op het gebied van samenwerkingsverbanden en de veranderende rol van banken en zorgverzekeraars. Wat vragen deze ontwikkelingen van bestuurders in de zorg?

Minister Bruno Bruins benadrukte het belang van digitalisering bij de aanpak van de arbeidsmarktproblematiek. Ook riep hij zorgbestuurders die nog niet zijn opgegaan voor accreditatie op dit vooral te doen.

Panelleden Bertine Lahuis (Radboudumc), Jopie Nooren (Bartiméus), Jan Willem Spijkman (ING) en Heleen Post (Patiëntenfederatie Nederland) reflecteerden op de opdracht voor zorgbestuurders. Lees het verslag van het panelgesprek van Zorgvisie

Gastheer van het congres was Douwe Biesma, voorzitter raad van bestuur van het St. Antonius Ziekenhuis. Hij bood een exemplaar van zijn boek ‘De witte jas aan de kapstok’ aan aan minister Bruins.