Persbericht

NVZD voert lidmaatschapsvereiste van accreditatie door

Zeist, 14 februari 2020

Bestuurders in de zorg kunnen zich sinds 2014 laten accrediteren via het accreditatiesysteem van de NVZD - Vereniging van bestuurders in de zorg. Hiermee wil de NVZD een bijdrage leveren aan de professionalisering en de maatschappelijke legitimatie van het zorgbestuur. In 2017 heeft de Algemene Ledenvergadering besloten dat accreditatie een lidmaatschapsvereiste zou worden voor NVZD-leden. Na een ruime overgangstermijn voert de NVZD deze vereiste nu door. Dit betekent dat leden die niet zijn opgegaan voor accreditatie terwijl zij dat wel hadden kunnen doen, geen lid kunnen blijven van de NVZD. Hun lidmaatschap eindigt op 31 december 2020.

NVZD-voorzitter Rutger Jan van der Gaag: ‘De samenleving vraagt terecht om goed bestuur. De NVZD voelt zich sterk verantwoordelijk voor de kwaliteit van en het vertrouwen in de beroepsgroep van bestuurders in de zorg. Accreditatie is daarom een onlosmakelijk onderdeel van het lidmaatschap. Hiermee kunnen bestuurders aantonen dat zij actief werken aan hun professionele ontwikkeling en beschikken over zelfreflectief vermogen; twee essentiële ingrediënten van goed bestuur.’

Van der Gaag: ‘Wij zien dat accreditatie de afgelopen jaren voor de meeste bestuurders vanzelfsprekend is geworden. Dat geldt zeker voor de nieuwe generatie van bestuurders die hun eerste bestuurlijke functie vervullen. Deze ontwikkeling vinden wij zeer positief. Wij zien ook dat een beperkt aantal leden, vooral in de groep van bestuurders die relatief dicht tegen hun pensioen aanzitten, ervoor kiezen niet op te gaan voor accreditatie, en accepteren dat zij daarmee het NVZD-lidmaatschap verliezen. Dat betreuren wij. Wij vinden het van belang dat alle actieve bestuurders zich periodiek en onafhankelijk laten toetsen, zoals dat ook geldt voor professionals met de BIG-registratie. Wij hopen dan ook dat deze bestuurders alsnog besluiten het accreditatietraject te doorlopen.’

Accreditatiesysteem

In het accreditatietraject verzamelt de bestuurder 360 graden feedback, stelt hij of zij een ontwikkelplan op en voert een accreditatiegesprek met twee auditoren. De auditoren geven op basis van deze informatie een advies aan de onafhankelijke accreditatiecommissie, die dan al dan niet de accreditatie verleent. Geaccrediteerde bestuurders worden opgenomen in een openbaar register. Om op te kunnen gaan voor accreditatie moet een bestuurder minimaal een jaar werkzaam zijn als bestuurder in de huidige organisatie.

Het accreditatiesysteem van de NVZD is ontwikkeld onder leiding van prof. dr. Kim Putters in samenwerking met onder meer bestuurders, het ministerie van VWS, de vereniging van toezichthouders in zorg en welzijn (NVTZ) en de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ).