Walther Tibosch over accreditatie

Walther Tibosch is bestuurder van Novadic-Kentron, aanbieder van verslavingszorg in Brabant. In 2016 behaalde hij de NVZD-accreditatie. Wat heeft hem ertoe bewogen deel te nemen aan het accreditatietraject? Wat heeft het hem opgeleverd? “Bij het nemen van verantwoordelijkheid hoort het afleggen van verantwoording.”

“Bij leiderschap hoort voorbeeldgedrag, en daar ben ik mij al mijn hele loopbaan sterk van bewust. In meerdere opzichten wil ik een voorbeeld zijn voor mijn medewerkers en organisatie. Allereerst vind ik dat bij het nemen van verantwoordelijkheid ook het afleggen van verantwoording hoort. Accreditatie van bestuurders past daarbij. Bij leiderschap hoort ook voorbeeldgedrag als het gaat om leren. Mijn visie is: zonder reflecteren, geen leren. De 360 graden feedback en de zelfevaluatie in het accreditatietraject zijn reflectiemomenten. Dit draagt bij aan een lerende attitude.”

Zelfreinigend vermogen

“Je kwetsbaar opstellen en laten toetsen vind ik ook van belang voor het zelfreinigend vermogen van de beroepsgroep. ‘Eens bevoegd’ betekent immers niet: ‘altijd bekwaam’. Het is goed als beroepsgroep met elkaar te zoeken hoe we dit kunnen vormgeven. Het is goed je sterke en zwakke punten in beeld te brengen, en het is goed als dat in een systeem gebeurt, zoals het accreditatietraject. Dat dit nog eens wordt bekrachtigd door accreditatie, is ook prima. Ik ben er altijd al voorstander van geweest dat bepaalde beroepsgroepen kwaliteit zichtbaar maken in bijvoorbeeld een register.”

Cadeautje

“De meeste elementen van het accreditatietraject waren voor mij niet nieuw; ik heb dit al meerdere keren in andere vormen doorlopen. Het helpt je jezelf steeds te verbeteren in relatie tot de opdracht die je hebt. Van het accreditatietraject heb ik genoten. Omdat je weer eens kijkt naar je sterke punten, je zwakke punten en ontwikkelpunten. Je kijkt ook terug; ben ik gegroeid? Ik heb veel gehad aan de gesprekken met de feedbackgevers: de ondernemingsraad, raad van toezicht, cliëntenraad, het managementteam. Verder had ik tot mijn geluk twee goede auditoren; het gesprek met hen was to the point en zeer professioneel. Dit gaf het laatste setje aan inzichten en heeft me verrijkt. Ik heb het als een cadeautje ervaren.”

Top-down

“Wij zijn nu in de hele organisatie dezelfde aanpak aan het invoeren, voor alle medewerkers uit alle geledingen. Dit doen we top-down; ik was de eerste, en zo gaan we verder. Het past bij het momentum dat er in de organisatie is om dit zo te doen. Iedereen maakt een zelfevaluatie, vraagt 360 graden feedback op, maakt een historische opsomming van zijn ontwikkeling. En voert hierover het gesprek, met een leidinggevende of met iemand anders in de organisatie. Het gaat hierbij niet om accreditatie, maar het leidt wel tot verslaglegging in het persoonlijk ontwikkeldossier. De persoonlijke ontwikkelplannen worden ook weer in de teams besproken. Zo werken we aan een cultuur waarin je kunt leren van ontwikkelingen, van falen en van dromen. En waarin je ook verantwoording aflegt. Naar je cliënten, je organisatie en uiteindelijk naar de samenleving.”