Aanmelden

Hartelijk dank voor uw interesse in het lidmaatschap van de NVZD.

Lidmaatschapscriteria

Wij attenderen u graag op de lidmaatschapscriteria:

 1. U bent eindverantwoordelijk bestuurder en legt statutair rechtstreeks verantwoording af aan de Raad van Toezicht/ Commissarissen.
 2. Uw organisatie is een zorginstelling waar patiënten-/cliëntenzorg wordt verleend.
 3. U heeft een dienstverband gebaseerd op een (al dan niet tijdelijke) arbeidsovereenkomst.

Uw aanvraag wordt getoetst aan bovengenoemde criteria.
Het NVZD-bestuur kan besluiten in een specifiek geval af te wijken van deze criteria.

NB: Het lidmaatschap is persoonlijk en niet overdraagbaar.

Afspraak met nieuwe leden: opgaan voor accreditatie

De NVZD kent een accreditatietraject voor zorgbestuurders. Beleid van de NVZD is om met nieuwe leden de afspraak te maken dat zij opgaan voor accreditatie.

 • Bent u al werkzaam als zorgbestuurder en wilt u lid worden?
  Dan spreken wij graag met u af dat u binnen een jaar opgaat voor accreditatie.
 • Bent u nieuw in het vak en wilt u lid worden?
  Dan spreken wij graag met u af dat u over een jaar opgaat voor accreditatie.

Op het aanmeldformulier vragen wij u zich te committeren aan deze afspraak.

Contributie

De contributie bedraagt voor 2017:

 • Gewone leden € 890,-
 • Buitengewone leden € 890,-
 • In-between-jobs leden € 445,-

Meer informatie

Meer informatie over het lidmaatschap van de NVZD vindt u in de statuten.

Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met het NVZD bureau:

T: 030 277 72 80

M: info@nvzd.nl

Ga verder naar het aanmeldingsformulier