Aanmelden

Hartelijk dank voor uw interesse in het lidmaatschap van de NVZD.

Lidmaatschapscriteria

Wij attenderen u graag op de lidmaatschapscriteria:

 • U bent eindverantwoordelijk bestuurder en legt statutair rechtstreeks verantwoording af aan de raad van toezicht/ commissarissen.
 • Uw organisatie is een zorginstelling waar patiënten-/cliëntenzorg wordt verleend.
 • U heeft een dienstverband gebaseerd op een arbeidsovereenkomst.
 • U bent binnen een bepaalde termijn geregistreerd in het Register van geaccrediteerde bestuurders in de zorg:
  • Werkt u een jaar of langer als bestuurder in uw huidige instelling?
   Dan kunt u direct starten met het accreditatietraject. U dient binnen één jaar na aanvang van het lidmaatschap te zijn geaccrediteerd. 
  • Werkt u minder dan één jaar als bestuurder in hun huidige instelling?
   Dan kunt u starten met het accreditatietraject op het moment dat u één jaar werkzaam bent in uw instelling als bestuurder. U dient binnen twee jaar na het moment dat u bestuurder bent geworden in uw huidige instelling te zijn geaccrediteerd.

Uw aanvraag wordt getoetst aan bovengenoemde criteria.
Het NVZD-bestuur kan besluiten in een specifiek geval af te wijken van deze criteria.

Persoonlijk lidmaatschap

Het lidmaatschap van de NVZD is persoonlijk en niet overdraagbaar. Daarom is het van belang dat u persoonlijk het aanvraagformulier invult. U bent zelf verantwoordelijk voor het op de juiste wijze aan- en afmelden als lid. Ook bent u zelf verantwoordelijk voor het doorgeven van wijzigingen, bijvoorbeeld als u van baan verandert.

Contributie

De contributie bedraagt voor 2018:

 • Gewone leden € 890,-
 • Buitengewone leden € 890,-
 • In-between-jobs leden € 445,-

Meer informatie

Meer informatie over het lidmaatschap van de NVZD vindt u in de statuten.

Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met het NVZD bureau:

T: 030 277 72 80

M: info@nvzd.nl

Ga verder naar het aanvraagformulier