Aanmelden

Hartelijk dank voor uw interesse in het lidmaatschap van de NVZD.

Lidmaatschapscriteria

Wij attenderen u graag op de lidmaatschapscriteria:

  1. U bent eindverantwoordelijk bestuurder en legt statutair rechtstreeks verantwoording af aan de Raad van Toezicht/ Commissarissen.
  2. Uw organisatie is een zorginstelling waar patiënten-/cliëntenzorg wordt verleend.
  3. U heeft een dienstverband gebaseerd op een arbeidsovereenkomst.
  4. U bent geregistreerd in het register van geaccrediteerde bestuurders in de zorg (zie hierna).

Uw aanvraag wordt getoetst aan bovengenoemde criteria.
Het NVZD-bestuur kan besluiten in een specifiek geval af te wijken van deze criteria.

Accreditatie

Leden van de NVZD dienen geregistreerd te zijn in het register van geaccrediteerde bestuurders in de zorg. U kunt starten met het accreditatietraject wanneer u een jaar als eindverantwoordelijke bestuurder in uw instelling werkt. U heeft dan nog een jaar de tijd om het accreditatietraject te doorlopen. Meer informatie over het accreditatiesysteem vindt u in de brochure Accreditatie.

Persoonlijk lidmaatschap

Het lidmaatschap van de NVZD is persoonlijk en niet overdraagbaar. Daarom is het van belang dat u persoonlijk het aanmeldformulier invult. U bent zelf verantwoordelijk voor het op de juiste wijze aan- en afmelden als lid. Ook bent u zelf verantwoordelijk voor het doorgeven van wijzigingen, bijvoorbeeld als u van baan verandert.

Contributie

De contributie bedraagt voor 2017:

  • Gewone leden € 890,-
  • Buitengewone leden € 890,-
  • In-between-jobs leden € 445,-

Meer informatie

Meer informatie over het lidmaatschap van de NVZD vindt u in de statuten.

Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met het NVZD bureau:

T: 030 277 72 80

M: info@nvzd.nl

Ga verder naar het aanmeldingsformulier