Aanmelden

Hartelijk dank voor uw interesse in het lidmaatschap van de NVZD.

Lidmaatschapscriteria

Wij attenderen u graag op de lidmaatschapscriteria:

  1. U bent eindverantwoordelijk bestuurder en legt statutair rechtstreeks verantwoording af aan de Raad van Toezicht/ Commissarissen.
  2. Uw organisatie is een zorginstelling waar patiënten-/cliëntenzorg wordt verleend.
  3. U heeft een dienstverband gebaseerd op een arbeidsovereenkomst.
  4. U bent geregistreerd in het register van geaccrediteerde bestuurders in de zorg (zie hierna).

Uw aanvraag wordt getoetst aan bovengenoemde criteria.
Het NVZD-bestuur kan besluiten in een specifiek geval af te wijken van deze criteria.

NB: Het lidmaatschap is persoonlijk en niet overdraagbaar.

Accreditatie

Leden van de NVZD dienen geregistreerd te zijn in het register van geaccrediteerde bestuurders in de zorg. U kunt starten met het accreditatietraject wanneer u een jaar als eindverantwoordelijke bestuurder in uw instelling werkt. U heeft dan nog een jaar de tijd om het accreditatietraject te doorlopen. Meer informatie over het accreditatiesysteem vindt u in de brochure Accreditatie.

Contributie

De contributie bedraagt voor 2017:

  • Gewone leden € 890,-
  • Buitengewone leden € 890,-
  • In-between-jobs leden € 445,-

Meer informatie

Meer informatie over het lidmaatschap van de NVZD vindt u in de statuten.

Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met het NVZD bureau:

T: 030 277 72 80

M: info@nvzd.nl

Ga verder naar het aanmeldingsformulier