NVZD accreditatietraject

De NVZD heeft een accreditatiesysteem voor zorgbestuurders ontwikkeld, waarmee wij een bijdrage willen leveren aan de professionalisering en de maatschappelijke legitimatie van het zorgbestuur. In het accreditatietraject wordt getoetst of bestuurders actief werken aan hun professionele ontwikkeling en beschikken over zelfreflectief vermogen, en het vermogen om reflectie ook om te zetten in gedrag en in ander gedrag als dat nodig mocht blijken; essentiële ingrediënten voor goed bestuur.

Kapstok voor het toetsen van de norm zijn de expertisegebieden van zorgbestuurders zoals die door de NVZD zijn geformuleerd:

 • Leiderschap
 • Resultaatgericht sturen
 • Verbindend samenwerken
 • Maatschappelijk bijdragen
 • Continu ontwikkelen.

Om op te kunnen gaan voor accreditatie moet een bestuurder aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • Voldoet aan de lidmaatschapscriteria van de NVZD;
  (Voor het criterium 'dienstverband gebaseerd op een arbeidsovereenkomst' zijn uitzonderingen mogelijk.)
 • Maakt deel uit van een intervisiegroep;
 • Is minimaal een jaar werkzaam als bestuurder in de huidige organisatie.

Het traject bestaat uit verschillende elementen:

 • 360 graden feedback verzamelen
  Bij de raad van toezicht, de ondernemingsraad, de cliëntenraad, het management, een zorgprofessional op strategisch niveau (indien aanwezig: medische staf), een externe partij en, indien aanwezig: medebestuurder
 • Zelfevaluatie opstellen
 • Ontwikkelplan maken
 • Bij heraccreditatie een zelfreflectie op de afgelopen vijf jaar
 • Accreditatiegesprek met twee auditoren

Op basis hiervan geven de auditoren een advies aan de accreditatiecommissie. Deze onafhankelijke commissie besluit over het al dan niet toekennen van accreditatie. Leden zijn:

 • Paul Schnabel (voorzitter)
  Oud-directeur van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) en emeritus universiteitshoogleraar Universiteit Utrecht (UU). Oud-lid van de Eerste Kamer.
 • Aukje Nauta
  Organisatiepsycholoog en zelfstandig organisatieadviseur; bijzonder hoogleraar ‘Enhancing individuals in a dynamic work context’ vanwege Sioo, aan de Universiteit Leiden. Oud-kroonlid SER.
 • Lidy Hartemink
  Oud-voorzitter van de raad van bestuur bij Zorggroep Almere en Zorgcombinatie Noorderboog. Oud-directeur Gezondheidszorg bij Verzekeraarscombinatie Univé-VGZ-IZA-Trias.

Auditoren zijn:

 • Ardie van Berkel
 • Clemens Blaas
 • Wim Boomkamp
 • Ronnie van Diemen-Steenvoorde
 • Alette Ducro
 • Erik Heijdelberg
 • Vincent Moolenaar
 • Wim Henk Steenpoorte
 • Pink van Veen
 • Betty van de Walle
 • Paul van der Wijk

Meer informatie over de auditoren kunt u lezen in de Brochure accreditatie (PDF).

Het accreditatiegesprek is geen functioneringsgesprek, dat is voorbehouden aan de raden van toezicht in de werkgeversfunctie. In het accreditatietraject wordt getoetst of de bestuurder voldoet aan de norm ten aanzien van zelfreflectief vermogen en professionele ontwikkeling, niet of het een goede bestuurder op de juiste plek is.

Het accreditatietraject is een initiatief van de NVZD. Het traject is ontwikkeld in samenwerking met de Erasmus Universiteit, gesteund door onder meer het ministerie van VWS, de vereniging van toezichthouders in de zorg (NVTZ) en de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ).

Geaccrediteerde bestuurders worden opgenomen in het openbare Register van geaccrediteerde bestuurders in de zorg. Opname in dit register is een lidmaatschapscriterium van de NVZD.

De accreditatie is persoonsgebonden en in principe vijf jaar geldig.

Aan de deelname aan het accreditatietraject zijn kosten verbonden. Per 1 januari 2023 bedragen de kosten € 3.209,09 exclusief BTW / € 3.883,- inclusief BTW voor vijf jaar. Dit bedrag is kostendekkend.

Meer informatie over het accreditatietraject is te vinden in de Brochure accreditatie voor leden.
Alle procedures, termijnen en regels van het accreditatiesysteem zijn beschreven in het Handboek Accreditatie zorgbestuurders.