NVZD accreditatietraject

De NVZD heeft een accreditatiesysteem voor zorgbestuurders, waarmee wij een bijdrage willen leveren aan de professionalisering en de maatschappelijke legitimatie van het zorgbestuur. In het accreditatietraject wordt getoetst of bestuurders actief werken aan hun professionele ontwikkeling en beschikken over zelfreflectief vermogen en het vermogen om reflectie ook om te zetten in gedrag en in ander gedrag als dat nodig mocht blijken; essentiële ingrediënten voor goed bestuur.

Vijf expertisegebieden vormen de kapstok voor het toetsen van de norm:

 • Leiderschap
 • Resultaatgericht sturen
 • Verbindend samenwerken
 • Maatschappelijk bijdragen
 • Continu ontwikkelen.

Om op te kunnen gaan voor accreditatie dient een bestuurder aan een aantal voorwaarden te voldoen. De bestuurder:

 • Voldoet aan de volgende lidmaatschapscriteria van de NVZD:
  • Is eindverantwoordelijk bestuurder en legt statutair rechtstreeks verantwoording af aan de raad van toezicht/ commissarissen.
  • De organisatie is een zorginstelling waar patiënten-/cliëntenzorg wordt verleend.
  • De bestuurder heeft een dienstverband gebaseerd op een arbeidsovereenkomst.
 • Neemt deel aan een intervisiegroep
 • Is langer dan één jaar werkzaam als bestuurder in de huidige organisatie.

Het traject bestaat uit verschillende elementen:

 • 360 graden feedback verzamelen
  Bij de raad van toezicht, de ondernemingsraad, de cliëntenraad, het management, een externe partij en, indien van toepassing, medische staf en medebestuurder
 • Zelfevaluatie opstellen
 • Ontwikkelplan maken
 • Accreditatiegesprek met twee auditoren

Op basis hiervan wordt een advies gegeven aan de accreditatiecommissie. Deze onafhankelijke commissie besluit over het al dan niet toekennen van accreditatie. Leden zijn:

 • Paul Schnabel (voorzitter)
  Oud-directeur van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) en emeritus universiteitshoogleraar Universiteit Utrecht (UU). Oud-lid van de Eerste Kamer.
 • Trude Maas
  Toezichthouder en adviseur, onder meer voorzitter raad van advies van het CBP. Was business developer bij Hay Management Consultants en president van de Hay Vision Society. Oud-lid van de Eerste Kamer.
 • Willem Geerlings
  Lid van de raad van toezicht van Amsterdam UMC en vicevoorzitter van de raad van commissarissen van verzekeraar ONVZ. Oud-bestuurder van Medisch Centrum Haaglanden en het Erasmus MC.

Auditoren zijn:

 • Nelly Altenburg
 • Sybren Bangma
 • Jozien Bensing
 • Joep Cheriex
 • Lizzy Doorewaard
 • Johan Dorresteijn
 • Lynne Konigsberger
 • Vincent Moolenaar
 • Marlies Ott
 • Mariëlle Rompa
 • Leo Schoots
 • Bas Schreuder
 • Marjan Sprecher–Israëls
 • Hans Stellingsma
 • Betty van de Walle

Het accreditatiegesprek is geen functioneringsgesprek, dat is voorbehouden aan de raden van toezicht in de werkgeversfunctie. In het accreditatietraject wordt getoetst of de bestuurder voldoet aan de norm ten aanzien van zelfreflectief vermogen en professionele ontwikkeling, niet of het een goede bestuurder op de juiste plek is.

Het accreditatietraject is een initiatief van de NVZD. Het traject is ontwikkeld in samenwerking met de Erasmus Universiteit, gesteund door onder meer het ministerie van VWS, de vereniging van toezichthouders in de zorg (NVTZ) en de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ).

Geaccrediteerde bestuurders worden opgenomen in het openbare Register van geaccrediteerde bestuurders in de zorg.
Opname in dit register is een lidmaatschapscriterium van de NVZD. Nieuwe leden starten met de accreditatie nadat ze één jaar werkzaam zijn in hun instelling als bestuurder en dienen binnen twee jaar na het moment dat ze bestuurder zijn geworden in hun instelling het accreditatietraject te hebben doorlopen tot en met het accreditatiegesprek.

De accreditatie is vijf jaar geldig.

Aan de deelname aan het accreditatietraject zijn kosten verbonden. Deze bedragen €3.000,- inclusief BTW. Dit bedrag is kostendekkend.

Meer informatie over het accreditatietraject is te vinden in de Brochure accreditatie voor leden.
Alle procedures, termijnen en regels van het accreditatiesysteem zijn beschreven in het Handboek Accreditatie zorgbestuurders.