NVZD accreditatietraject

De NVZD heeft een accreditatiesysteem voor zorgbestuurders, waarmee wij een bijdrage willen leveren aan de professionalisering en de maatschappelijke legitimatie van het zorgbestuur. In het accreditatietraject wordt getoetst of bestuurders actief werken aan hun vakontwikkeling en beschikken over zelfreflectief vermogen. Dit vanuit de overtuiging dat dit belangrijke ingrediënten zijn voor goed bestuur.

Vijf expertisegebieden vormen de kapstok voor het toetsen van de norm:

 • Technisch-inhoudelijke expertise
 • Persoonlijke professionaliteit
 • Maatschappelijke inbedding
 • Het zijn van procesarchitect
 • Communicatie en verantwoording afleggen

Om geaccrediteerd te worden dient u aan een aantal voorwaarden te voldoen:

 • U bent lid van de NVZD
 • U neemt deel aan een intervisiegroep
 • U heeft aantoonbaar hbo-/universitair werk- en denkniveau
 • U bent minimaal een jaar werkzaam als zorgbestuurder in uw huidige organisatie

Het traject bestaat uit verschillende elementen:

 • 360 graden feedback verzamelen
 • Zelfevaluatie opstellen
 • Ontwikkelplan maken
 • Accreditatiegesprek met twee auditoren

Op basis hiervan wordt een advies gegeven aan de accreditatiecommissie. Deze onafhankelijke commissie besluit over het al dan niet toekennen van accreditatie. Leden zijn:

 • Thom de Graaf (voorzitter), Lid Eerste Kamer, voorzitter van de Vereniging van Hogescholen, oud-minister en oud-burgemeester
 • Marjanne Sint, voorzitter van de Stichting Topklinische Ziekenhuizen, voorzitter Transitie Autoriteit Jeugd, oud-zorgbestuurder
 • Trude Maas, toezichthouder, adviseur en commissaris (onder meer bij de Arbo Unie, College Bescherming Persoonsgegevens en Van Gogh Museum), oud-lid van de Eerste kamer

Auditoren zijn:

 • Nelly Altenburg
 • Sybren Bangma
 • Jozien Bensing
 • Joep Cheriex
 • Lizzy Doorewaard
 • Heino van Essen
 • Heske van Eyck van Heslinga
 • Mariëlle Rompa
 • Leo Schoots
 • Marjan Sprecher–Israëls
 • Hans Stellingsma
 • Frans de Wuffel

De accreditatie is vijf jaar geldig.

Het accreditatietraject is een initiatief van de NVZD. Het traject is ontwikkeld in samenwerking met de Erasmus Universiteit, gesteund door onder meer het ministerie van VWS, de vereniging van toezichthouders in de zorg (NVTZ) en de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ).

Geaccrediteerde bestuurders worden opgenomen in het openbare Register van geaccrediteerde bestuurders in de zorg.

Opname in dit register is een lidmaatschapscriterium van de NVZD.