NVZD accreditatietraject

De NVZD heeft een accreditatiesysteem voor zorgbestuurders, waarmee wij een bijdrage willen leveren aan de professionalisering en de maatschappelijke legitimatie van het zorgbestuur. In het accreditatietraject wordt getoetst of bestuurders actief werken aan hun professionele ontwikkeling en beschikken over zelfreflectief vermogen - belangrijke ingrediënten voor goed bestuur.

Vijf expertisegebieden vormen de kapstok voor het toetsen van de norm:

 • Leiderschap
 • Resultaatgericht sturen
 • Verbindend samenwerken
 • Maatschappelijk bijdragen
 • Continu ontwikkelen.

Om geaccrediteerd te worden dient u aan een aantal voorwaarden te voldoen:

 • U bent lid van de NVZD
 • U neemt deel aan een intervisiegroep
 • U heeft aantoonbaar hbo-/universitair werk- en denkniveau
 • U bent minimaal een jaar werkzaam als zorgbestuurder in uw huidige organisatie

Het traject bestaat uit verschillende elementen:

 • 360 graden feedback verzamelen
 • Zelfevaluatie opstellen
 • Ontwikkelplan maken
 • Accreditatiegesprek met twee auditoren

Op basis hiervan wordt een advies gegeven aan de accreditatiecommissie. Deze onafhankelijke commissie besluit over het al dan niet toekennen van accreditatie. Leden zijn:

 • Thom de Graaf (voorzitter), Lid Eerste Kamer, voorzitter van de Vereniging van Hogescholen, oud-minister en oud-burgemeester
 • Trude Maas, toezichthouder, adviseur en commissaris (onder meer bij de Arbo Unie, College Bescherming Persoonsgegevens en Van Gogh Museum), oud-lid van de Eerste kamer
 • Willem Geerlings, voorzitter van de raad van toezicht van het VUmc en vicevoorzitter van de raad van commissarissen van ONVZ Verzekeraar. Oud-bestuurder van Medisch Centrum Haaglanden en het Erasmus MC.

Auditoren zijn:

 • Nelly Altenburg
 • Sybren Bangma
 • Jozien Bensing
 • Joep Cheriex
 • Lizzy Doorewaard
 • Heino van Essen
 • Heske van Eyck van Heslinga
 • Mariëlle Rompa
 • Leo Schoots
 • Marjan Sprecher–Israëls
 • Hans Stellingsma

De accreditatie is vijf jaar geldig.

Het accreditatietraject is een initiatief van de NVZD. Het traject is ontwikkeld in samenwerking met de Erasmus Universiteit, gesteund door onder meer het ministerie van VWS, de vereniging van toezichthouders in de zorg (NVTZ) en de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ).

Geaccrediteerde bestuurders worden opgenomen in het openbare Register van geaccrediteerde bestuurders in de zorg.

Opname in dit register is een lidmaatschapscriterium van de NVZD.