Informatie voor leden

Op deze pagina vindt u alle informatie die voor u als NVZD-lid van belang kan zijn. Of het nu gaat over wat er gepresenteerd is bij recente bijeenkomsten tot nieuwsberichten. En van het organiseren van uw accreditatie tot hoe gebruik te maken van de juridische helpdesk. Scroll er eens rustig doorheen.

 

Digitale bijeenkomsten

Digitale bijeenkomsten van de NVZD gemist? Hier vindt u zowel video’s als presentaties van recente webinars, actualiteitencollege’s en governance colleges.

Ga direct naar gemiste bijeenkomsten


Nieuwsbrieven

Het laatste nieuws van de NVZD over het hoofd gezien? Hier vindt u alle Nieuwsbrieven en Nieuwsflitsen van de laatste jaren.

Nieuwsbrieven en Nieuwsflitsen

 

Stukken Algemene ledenvergadering

ALV gepland op een moment dat u er niet bij kon zijn? Hier kunt u alles nalezen over wat er in de afgelopen algemene ledenvergaderingen besproken en besloten is.

Naar stukken van de ALV

 

Accreditatie

Met het accreditatiesysteem voor zorgbestuurders levert de NVZD een bijdrage aan de professionalisering en de maatschappelijke legitimatie van het zorgbestuur. In het accreditatietraject wordt getoetst of bestuurders actief werken aan hun professionele ontwikkeling en beschikken over zelfreflectief vermogen.

Auditor Marlies Ott vertelt wat het accreditatietraject is, maar ook wat het niet is, om misverstanden te voorkomen.

Lees ervaringen van geaccrediteerde zorgbestuurders

Vind de antwoorden op vragen die u wellicht hebt over accreditatie

Lees alle informatie over het starten van de procedure

 

Intervisie

Deelname aan een intervisiegroep is voorwaarde voor accreditatie. Bij intervisie staan vragen over het eigen functioneren centraal in een bijeenkomst met collega-bestuurders. Deze bijeenkomsten kunnen met of zonder externe begeleiding worden georganiseerd.

De voorwaarde voor deelname aan een intervisiegroep via de NVZD is dat u lid bent.

De NVZD helpt u op weg

 

Collegiale coaching

Een collegiale coach kan met u meedenken over verscheidene vragen. Zoals wat een adequate leiderschapsstijl is of zaken waar u in de pandemie tegen aan loopt. De coach kan u ook helpen als informeel klankbord voor de uitdagingen waar u voor staat. Of u nu behoefte heeft aan meerdere gesprekken, of juist eenmalig met iemand wil sparren.

Lees meer en regel het gelijk

 

Juridische helpdesk

De NVZD kent een eerstelijns- en een tweedelijns helpdesk. Bij de helpdesk kunt u terecht voor arbeidsrechtelijke vragen die u persoonlijk raken in uw functie als bestuurder. Kan de eerstelijn uw vraag niet beantwoorden? Of wilt u direct schakelen met de tweedelijn? Dan kunt u terecht bij Rob Sies. U heeft als lid recht op 1 uur gratis juridisch advies per jaar bij onze tweedelijn.

 
Advocaat Rob Sies van BASE Advocaten vertelt wat de juridische ondersteuning behelst.

De nauwe samenwerking tussen de NVZD en BASE Advocaten verzekert u van up-to-date, deskundig advies over onderwerpen als de WNT, vergoeding bij ontslag en daaraan gerelateerde vragen over sociale verzekeringen en pensioenen.

Lees meer

 

Rechtsbijstandverzekering

De NVZD Rechtsbijstandverzekering is speciaal voor zorgbestuurders ontwikkeld in samenwerking met verzekeringsmakelaar Aon.

 
Stan Roodenburg van Aon vertelt alle ‘ins and outs’ van de rechtsbijstandverzekering.

Met de rechtsbijstandverzekering bent u persoonlijk verzekerd van advies en juridische bijstand in het geval van een arbeidsconflict. Deze verzekering is enig in zijn soort.

Lees meer over de rechtsbijstandverkering

 

Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering

De NVZD-Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering geeft dekking voor de persoonlijke aansprakelijkheid van bestuurders en toezichthouders. Deze verzekering wordt afgesloten door de organisatie.

 
Stan Roodenburg van Aon zet alles rond de aansprakelijkheidsverzekering op een rijtje.

Lees meer over de bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering

 

Governance helpdesk

De NVZD voelt sterk verantwoordelijk voor de kwaliteit van en het vertrouwen in de beroepsgroep van bestuurders in de zorg. Het belang van goede governance is groot. Bij vragen hierover kunt u kosteloos gebruik maken van de governance helpdesk.

Lees meer of neem direct contact op

 

Modeldocumenten

Er zijn handige modeldocumenten beschikbaar, zoals een modelarbeidsovereenkomst voor bestuurders in de zorg, en modelstatuten en -reglementen raad van bestuur en raad van toezicht inclusief een handige toelichting op alle stukken. Deze documenten worden ieder jaar geüpdatet. Ook vindt u hier uitgangspunten voor statuten voor rechtspersonen met een ALV.

Direct naar modeldocumenten


Indexering salarisschalen BBZ

De NVZD publiceert informatie over de indexering van de salarisschalen van de Beloningscode voor Bestuurders in de Zorg (BBZ) en de voorwaarden waaronder deze kan worden toegepast. Dit is dus is iets anders dan de indexering van de WNT, die jaarlijks door de overheid wordt gedaan.

Lees meer

 

WNT

Hier vindt u de recente versie van de Regeling bezoldigingsmaxima topfunctionarissen zorg en jeugdhulp 2023. De klassenindeling WNT voor de zorg is hierin terug te vinden.

Lees meer

Zodra de regeling is geactualiseerd voor 2024 zullen we dit op deze pagina vermelden. Voor de klassenindeling 2024 verwijzen we u eerst naar deze pagina.

 

Overgangsrecht WNT

In het schema overgangsrecht kunt u zien hoe het overgangsrecht onder de Wet Normering Topinkomens (WNT) eruit ziet. Er worden zeven scenario's beschreven.

Lees meer over de schema's en hoe u ze toepast


Pensioen en Wet Witteveen

Per 1 januari 2015 is de Wet verlaging maximumopbouw- en premiepercentages pensioen en maximering pensioengevend inkomen in werking getreden. Dit betekent dat er over alle inkomens boven € 100.000 in de verplichte basisregeling geen pensioen meer kan worden opgebouwd. Heeft u een contract van voor 2015 en wilt u weten wat dit betekent voor uw bezoldiging? Lees dan verder.

Lees meer

 

Pensioeninzicht

Er is de laatste jaren veel veranderd rondom pensioen en AOW. Bent u benieuwd of deze actuele ontwikkelingen een effect hebben op uw eigen pensioensituatie? Of wilt u graag weten hoe uw pensioen ervoor staat? Dan is een Persoonlijk inzichtgesprek van Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW) wellicht interessant voor u.

Lees meer

 

Openbare publicaties

Openbare publicaties zoals onze statuten, reglement, beleidsplan 2021-2025 etc. vindt u hier.

Lees meer

 

Ledenlijst

Hier vindt u welke collega’s eveneens lid zijn van de NVZD.

Ledenlijst

 

Opzeggen lidmaatschap

Wilt u uw lidmaatschap onverhoopt beëindigen, dan leest u hier hoe u dat kunt doen.

Lees meer