Informatie voor leden

Accreditatie

Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering

Collegiale coaching

Indexering salarisschalen BBZ

Intervisie

Juridische helpdesk

Ledenlijst

Nieuwsbrieven

Overgangsrecht WNT

Pensioen en WNT-2

Pensioeninzicht

Publicaties U vindt hier:

 • Modelstatuten en modelreglementen raad van bestuur en raad van toezicht (2017)
 • Model Beleid en verantwoording onkosten raad van bestuur (2017)
 • Artikel 'Governance is: niet polderen maar (be)sturen', Paul van der Heijden (2017)
 • Brochure accreditatie (2017)
 • Flyer NVZD intervisie (2017)
 • Reglement NVZD (april 2017)
 • Statuten NVZD (april 2017)
 • Beleidsplan NVZD 2017 - 2020
 • Blogserie NVZD Governancecommissie (Skipr 2016)
 • Model arbeidsovereenkomst (2015)
 • Flyer NVZD Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering Aon
 • Rapport ‘Governance in de zorg’ (2015)
 • Beloningscode voor bestuurders in de zorg (2009)
  De NVZD en NVTZ hebben in 2009 de Beloningscode voor Bestuurders in de Zorg opgesteld, en deze in 2012 vernieuwd. Door inwerkingtreding van de WNT is de beloningscode alleen nog relevant voor bestuurders die in het overgangsrecht vallen.
 • Gedragscode voor de goede bestuurder (2007)

Rechtsbijstandsverzekering

Stukken Algemene ledenvergadering