Informatie voor leden

Accreditatie

Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering

Collegiale coaching

Governance helpdesk

Indexering salarisschalen BBZ

Intervisie

Juridische helpdesk

Ledenlijst

Ministeriële Regeling bezoldigingsmaxima topfunctionarissen zorg en jeugdhulp 2019

Mutatieformulier organisatie/functie

Nieuwsbrieven

Opzeggen lidmaatschap

Overgangsrecht WNT

Pensioen en WNT-2

Pensioeninzicht

Publicaties U vindt hier:

 • Handboek accreditatie zorgbestuurders (2019)
 • Brochure accreditatie (2019)
 • Flyer NVZD intervisie (2019)
 • Modelstatuten en modelreglementen raad van bestuur en raad van toezicht (2019)
 • Model Beleid en verantwoording onkosten raad van bestuur (2019)
 • Model arbeidsovereenkomst (2019)
 • Special Zorgtechnologie en de rol van de bestuurder (2018)
 • Blogs Marc van Ooijen (2016 - heden)
 • Het onzekere voor het zekere; tweebenig besturen in de zorg. Richard Janssen (2017)
 • Bestuurders in beeld; Vijftien jaar onderzoek naar het besturen van zorgorganisaties.
  Sophie Bijloos, Wilma van der Scheer en Lizette van Veen-Berkx (2017)
 • Governance is: niet polderen maar (be)sturen. Paul van der Heijden (2017)
 • Statuten NVZD (april 2017)
 • Reglement NVZD (april 2017)
 • Beleidsplan NVZD 2017 - 2020
 • Blogserie NVZD Governancecommissie (Skipr 2016)
 • Rapport ‘Governance in de zorg’ (2015)
 • Beloningscode voor bestuurders in de zorg (2009)
  De NVZD en NVTZ hebben in 2009 de Beloningscode voor Bestuurders in de Zorg opgesteld, en deze in 2012 vernieuwd. Door inwerkingtreding van de WNT is de beloningscode alleen nog relevant voor bestuurders die in het overgangsrecht vallen.

Rechtsbijstandsverzekering

Stukken Algemene ledenvergadering