Informatie voor leden

Accreditatie

Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering

Collegiale coaching

Indexering salarisschalen BBZ

Intervisie

Juridische helpdesk

Ledenlijst

Ministeriële Regeling bezoldigingsmaxima topfunctionarissen zorg en jeugdhulp 2018

Mutatieformulier organisatie/functie

Nieuwsbrieven

Opzeggen lidmaatschap

Overgangsrecht WNT

Pensioen en WNT-2

Pensioeninzicht

Publicaties U vindt hier:

 • Modelstatuten en modelreglementen raad van bestuur en raad van toezicht (2018)
 • Model Beleid en verantwoording onkosten raad van bestuur (2018)
 • Model arbeidsovereenkomst (2018)
 • Handboek accreditatie zorgbestuurders (2018)
 • Brochure accreditatie (2018)
 • Bestuurders in beeld; Vijftien jaar onderzoek naar het besturen van zorgorganisaties.
  Sophie Bijloos, Wilma van der Scheer en Lizette van Veen-Berkx (2017)
 • Blogs Marc van Ooijen voor BoardROOM Zorg (2016 - 2017)
 • Artikel 'Governance is: niet polderen maar (be)sturen'. Paul van der Heijden (2017)
 • Flyer NVZD intervisie (2017)
 • Reglement NVZD (april 2017)
 • Statuten NVZD (april 2017)
 • Beleidsplan NVZD 2017 - 2020
 • Blogserie NVZD Governancecommissie (Skipr 2016)
 • Rapport ‘Governance in de zorg’ (2015)
 • Beloningscode voor bestuurders in de zorg (2009)
  De NVZD en NVTZ hebben in 2009 de Beloningscode voor Bestuurders in de Zorg opgesteld, en deze in 2012 vernieuwd. Door inwerkingtreding van de WNT is de beloningscode alleen nog relevant voor bestuurders die in het overgangsrecht vallen.

Rechtsbijstandsverzekering

Stukken Algemene ledenvergadering