Informatie voor leden

Accreditatie

Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering

Collegiale coaching

Indexering salarisschalen BBZ

Intervisie

Juridische helpdesk

Ledenlijst

Nieuwsbrieven

Overgangsrecht WNT

Pensioen en WNT-2

Pensioeninzicht

Publicaties U vindt hier:

  • Beloningscode voor bestuurders in de zorg
  • Blogserie NVZD Governancecommissie
  • Gedragscode voor de goede bestuurder
  • Model arbeidsovereenkomst
  • Model statuten en model reglementen Raad van Bestuur en Raad van Toezicht
  • Rapport ‘Governance in de zorg’ (2015)
  • Reglement NVZD (april 2017)
  • Statuten NVZD
  • Beleidsplan NVZD 2017-2020

Rechtsbijstandsverzekering

Stukken Algemene ledenvergadering