Informatie voor leden

Accreditatie

Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering

Collegiale coaching

Governance helpdesk

Indexering salarisschalen BBZ

Intervisie

Juridische helpdesk

Ledenlijst

Ministeriële Regeling bezoldigingsmaxima topfunctionarissen zorg en jeugdhulp 2019

Mutatieformulier organisatie/functie

Nieuwsbrieven

Opzeggen lidmaatschap

Overgangsrecht WNT

Pensioen en WNT-2

Pensioeninzicht

Publicaties 
U vindt hier onze publicaties voor leden: (Openbare publicaties vindt u hier)

  • Flyer NVZD intervisie (2020)
  • Flyer NVZD collegiale coaching (2020)
  • Modelstatuten en modelreglementen raad van bestuur en raad van toezicht (2019)
  • Model Beleid en verantwoording onkosten raad van bestuur (2020)
  • Model arbeidsovereenkomst (2020)
  • Conceptnotitie Uitgangspunten en bouwstenen statuten voor organisatie-inrichting van rechtspersonen met een algemene vergadering (6 juni 2019
  • Special Zorgtechnologie en de rol van de bestuurder (2018)

Rechtsbijstandsverzekering

Stukken Algemene ledenvergadering