Informatie voor leden

Accreditatie

Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering

Collegiale coaching

Digitale bijeenkomsten NVZD

Governance helpdesk

Indexering salarisschalen BBZ

Intervisie

Juridische helpdesk

Ledenlijst

Ministeriële Regeling bezoldigingsmaxima topfunctionarissen zorg en jeugdhulp 2020

Nieuwsbrieven

Opzeggen lidmaatschap

Overgangsrecht WNT

Pensioen en WNT-2

Pensioeninzicht

Publicaties 
U vindt hier onze publicaties voor leden: (Openbare publicaties vindt u hier)

  • Flyer NVZD intervisie (2020)
  • Flyer NVZD collegiale coaching (2020)
  • Modelstatuten en modelreglementen raad van bestuur en raad van toezicht (2020)
  • Model Beleid en verantwoording onkosten raad van bestuur (2020)
  • Model arbeidsovereenkomst (2020)
  • Conceptnotitie Uitgangspunten en bouwstenen statuten voor organisatie-inrichting van rechtspersonen met een algemene vergadering (6 juni 2019)
  • Special Zorgtechnologie en de rol van de bestuurder (2018)

Rechtsbijstandsverzekering

Stukken Algemene ledenvergadering